Giovanni Paisiello


Giovanni Paisiello (Elisabeth Louise Vigée-Lebrun)GIOVANNI PAISIELLO (1740-1816), Italian composer
Portrait: Elisabeth Louise Vigée-LeBrun

Marie-Antoinette


Marie-Antoinette (Elisabeth Louise Vigée-LeBrun)MARIEANTOINETTE (1755-1793), Queen of France
Portrait: Elisabeth Louise Vigée-LeBrun

Isabella Teotochi Albrizzi


Isabella Teotochi (Elisabeth Louise Vigée-LeBrun)ISABELLA TEOTOCHI ALBRIZZI (1760-1836), Italian writer
Portrait: Elisabeth Louise Vigée-LeBrun

Madame Du Barry


Madame_Dubarry (Elisabeth Louise Vigée-Lebrun)Madame DU BARRY (1743-1793), French courtesan and mistress to Louis XV
Portrait: Elisabeth Louise Vigée-LeBrun

Louise Augusta


Louise Augusta, queen of Prussia (Elisabeth Louise Vigée-LeBrun)LOUISE AUGUSTA (1776-1810), Queen of Prussia
Portrait: Elisabeth Louise Vigée-LeBrun